MEYD-365 - 本田岬2018年番号 凄い腰振りオイル素股

MEYD-365 - 本田岬2018年番号 凄い腰振りオイル素股

大青龙汤治伤寒无汗烦躁,是胸中先有内热,无所发泄,遂郁而作烦躁,故于解表药中加石膏以清内热。不用朴、实者,因无大便燥结及腹满之证也。

而当时愚在少年,其方犹未拟出,亦不知重用萸肉。盖愚在医界颇以善治寒温知名,然对于白虎汤或白虎加人参汤,旬日之间必用数次,而对于承气汤恒终岁未尝一用也。

 然愚临证实验以来,知阳明病既当下,其脉迟者固可下,即其脉不迟而亦不数者,亦可下。而近处药局无野台参,并他参亦鬻尽。

其所出之血着于司知觉之神经,则神昏;着于司运动之神经,则痿废。伤寒之病既自阳明传少阳矣,间有遵少阳之法治之,其证复转阳明者,此虽仅见之证,亦宜详考治法。

投以白虎加人参汤,方中生石膏重用四两,为其下血日久,又用生山药一两以代方中粳米,取其能滋阴补肾,兼能固元气也。 而愚对于此方原有变通之法,似较平易易用。

至第七日,即不见瘀血矣。与半夏、细辛诸药同用,能解其辛而且麻之味,使归和平。

Leave a Reply